Forside

Anne-Margrethe Staugaard og Hans Peter Jørgensen viser billeder
Legat på 5000 kr. fra Danske Bank

I forbindelse med generalforsamlingenLars Blenner Thiesen (tv) fra Danske Bank overrækker legat til Morten Bøge på Sdr. Bjert Centralskole i februar fik foreningen overrakt et legat på 5.000 kr. fra Sparekassen Koldings Fond. Fonden blev stiftet, da Sparekassen Kolding fusionerede med Sparekassen Bikuben, som i dag er en del af Danske Bank. Fondens formål er bl.a. at yde støtte til almennyttige og kulturelle formål indenfor Sparekassen Kolding’s oprindelige område. På billedet til højre modtager foreningens formand, Morten Bøge (tv), legatet af Lars Blenner Thiesen fra Danske Bank. Da checks jo i dag hører historien til, var det synlige bevis selvfølgelig en overførsel via MobilePay.
Ny i bestyrelsen
Nyt medlem i foreningens 9 mand m/k store bestyrelse blev Johannes Bogh, Binderup. Han overtager den ledige plads efter Steen Andersen, som døde i januar. Steen Andersen havde været med i bestyrelsen næsten siden foreningens start.
Som optakt til generalforsamlingen viste Anne-Margrethe Staugaard og Hans Peter Jørgensen billeder fra det gamle Bjert, billeder som blev taget fra luften over Bjert i starten af 1950erne af den kendte fotograf Sylvester Jensen. Det var et lille udpluk af de godt 500 billeder, som medlemmer af bestyrelsen har udvalgt, affotograferet og hjemtaget fra Det Kgl. Biblioteks fotomuseum. De indgår nu i lokalarkivets samlinger, og når de er registreret, vil de kunne ses af alle via internetportalen www.arkiv.dk.

Fra generalforsamlingen februar 2017Johannes Due fyldte skolens aula
Foreningen lagde ud i 2017 med et møde med Johannes DueBjert-drengen, der var med til at tegne danmarkskortet, som det har set ud siden 2007. Omkring 100 medlemmer og andre interesserede mødte op på Sdr. Bjert Centralskole torsdag den 19. januar kl. 19.30 for at høre Johannes Due fortælle erindringer fra sin barndom og opvækst i Sdr. Bjert i 1950’erne og 60'erne. Det var i en tid, hvor de voksne nok oplevede sociale og religiøse skel i det lille landsogn, men som samtidig også var en tryg og forudsigelig verden for børn. Blandt de fremmødte var også en del af Johannes Dues klassekammerater, både fra den tidligere landsbyskole Agtrup Skole, hvor han startede i skolen, og fra Sdr. Bjert Centralskole. Der blev udvekslet mange minder på skolen den aften. Johannes Due rundede foredraget af med kort at fortælle om sit arbejdsliv som bl.a. amtskommunaldirektør i Vejle Amt, departementschef i socialministeriet og de sidste år som direktør i Sygeforsikringen Danmark. Gennem årene har Johannes Due også siddet på tunge bestyrelsesposter i både private virksomheder og offentlige institutioner. Det var som formand for strukturkommissionen, han var med til at slå stregerne til det danmarkskort, vi kender i dag.

 Se program for 2016-2017
AFLYSNING:
Udflugten til
Dansk Klokkemuseum
Onsdag den 10. maj
ER AFLYST

Bjert Kalender 2017
Har du glemt at få et eksemplar, kan kalenderen stadigvæk købes ved henvendelse i lokalarkivet.

Bliv medlem og modtag indbydelser til arrangementer og foreningens årsskrift

OBS!
Husk at give foreningen besked når du får ny mailadresse. Hvis du fortsat ønsker at modtage nyhedsmail fra foreningen.

Lokalarkivet er åbent

torsdage kl. 16-18