Program

Program 2017-2018

Flygtninge i Kolding
Onsdag 25. oktober kl. 19.30 på Sdr. Bjert Centralskole
Gunnar Ebbesen, tidl. sparekassedirektør i Kolding, fortæller i tekst og billeder om flygtningesituationen i byen i årene efter den tyske besættelse af Danmark under den 2. verdenskrig. Gunnar Ebbesen var dreng under besættelsen og er kendt for sin store samling af effekter med relation til besættelsesårene.

Lokalarkivets dag
Lørdag 18. november kl. 13.30-16 i lokalarkivet
Åbent hus med fernisering på ny udstilling med billeder fra det gamle Bjert sogn. Samtidig er der præsentation og salg af Bjert Kalender 2018. Den nye kalender er med billeder fra sognets skoler, 12 billeder som alle fortæller deres egen lille historie.
 
Billedaften med Bjert i 50’erne
Onsdag 17. januar 2018 på Sdr. Bjert Centralskole kl. 19.30
En guldgrube af luftfotos fra Bjert befinder sig i Det Kgl. Biblioteks fotomuseum. Det er billeder taget fra luften over Bjert i 1950’erne. Lokalarkivet har hjemtaget flere hundrede af disse billeder og viser et udpluk. Denne aften fortæller Olaf Jensen også historien om det gamle fiskerleje ved Bjert Strand.
 
Det politiske landskab i Bjert
Tirsdag 20. februar 2018 på Sdr. Bjert Centralskole kl. 19.30
Med tre tidligere og en nuværende lokalpolitiker: Jens Andersen, Hans Lind, Erik Lund og Knud Erik Langhoff. Landsbysamfundet har forandret sig meget gennem de sidste 40-50 år, og det samme gælder det politiske landskab i lokalområdet. Vi hører, hvordan lokalpolitikerne oplever det. Efterfølgende er der generalforsamling med dagsorden ifl. vedtægterne.
 
Det ”ny” Skamlingsbanken
Onsdag 16. maj 2018 kl. 19 på Skamlingsbanken
I efteråret 2017 tages første spadestik til det nye besøgs- og formidlingscenter, som skal være med til at sikre fremtiden for Skamlingsbanken som en national attraktion. Konsulent Morten Teilmann-Jørgensen, Nationalmuseets formidlingsafdeling, var med i komiteen, som vurderede de indkomne forslag til det nye center. Han fortæller om, hvorfor valget faldt på netop dette projekt. Han kan formentlig også afsløre lidt om, hvad det er for nogle historier, der skal fortælles i det nye formidlingscenter. Morten Teilmann-Jørgensen var projektleder på det nye Kongernes Jelling, som er blevet en kæmpesucces. Vi slutter af med kaffe i Restaurant Skamlingsbanken. Arrangementet er kun for medlemmer.
Der er begrænset deltagelse og tilmelding ved henvendelse i Lokalarkivet eller på email: bjert-lokalarkiv@mail.dk
senest torsdag den 10. maj 2018.
 Pris pr. deltager er 75 kr. (dækker deltagelse og kaffe med kage).