Bliv medlem

Sådan bliver du medlem af foreningen

Udskriv denne side og send den til:

Kontingent er 60 kr. årligt for enkeltmedlemmer og 100 kr. for husstandsmedlemskab (2 personer).
Kontingentet kan betales ved henvendelse i Lokalarkivet, som er åbent alle torsdage kl. 16-18. Det kan også indbetales på foreningens konto i Danske Bank, reg. nr. 1551, konto-nr. 4531070305.

Navn                                                                                                        

Adresse                                                                                                   

Telefon                                   

Evt. email-adresse                                                                         

Ved husstandsmedlemskab skal vi have begge navne:

Navn